Drytech

Betanzos HB participa no proxecto colaborativo de investigación industrial Drytech, coordinado polo Clúster dá Madeira e ou Deseño de Galicia, financiado polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, dentro do programa de apoio ás Agrupacións Empresariais Innovadoras ( AEI).


Drytech ten como obxectivo o desenvolvemento dun sistema de secado horizontal na industria da madeira con tecnoloxías 4.0 ( sensorización e monitoraxe), que permita axustar os procesos de forma intelixente, co fin de reducir o consumo de enerxía, acurtar os tempos e minimizar as diferenzas de humidade no material, mellorando así a calidade final do produto e o aproveitamento xeral. Neste proxecto desenvolverase un prototipo de proceso de secado intelixente aplicable a extractos de madeira.

Obxectivos

As empresas participantes aplicarán a catro procesos industriais diferenciados una mesma metodoloxía en tres pasos:

  • 1. Monitorar o material empregado e o seu comportamento durante o proceso de secado.
  • 2. Desenvolver algoritmos que transformen a información obtida en accións que favorezan a velocidade e a calidade do proceso.
  • 3. Validar as tecnoloxías 4.0 resultantes.

Contexto

A industria da madeira é moi relevante para o conxunto da economía de Galicia e supón máis do 3,5% do PIB. Na actualidade, empresas do sector como Betanzos HB centran os seus esforzos en garantir a sustentabilidade de todas as fases da produción madeireira, a través do seu firme compromiso coa innovación.

O Clúster dá Madeira e ou Deseño de Galicia agrupa ás principais empresas transformadoras de madeira da comunidade autónoma. Coordina o proxecto colaborativo Drytech, no que participan catro empresas transformadoras: Betanzos HB, Villapol, Puertas Betanzos e Carronza.


Datos técnicos

Proxecto colaborativo para o desenvolvemento dun sistema universal de secado para a industria da madeira, segundo o artigo 6. c.i. da Orde IET/1009/2016, do 20 de xuño, que establece as bases reguladoras das axudas a agrupacións empresariais innovadoras, co obxectivo de mellorar a competitividade das pemes españolas.

Drytech acóllese á convocatoria do 1 de agosto de 2018 do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Duración do proxecto: dende o 10 de setembro de 2018 ao 31 de marzo de 2019.

Orzamento total: 286.809 euros.

Organizacions implicadas:

  • Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia
  • Betanzos HB
  • Puertas Betanzos
  • Carronza
  • Laminados Villapol.

Sector: madeira, identificado como estratéxico na RIS3 de Galicia.

Ámbito de execución: Galicia, provincias de A Coruña y Lugo.

Drytech
Proyecto Drytech