Asociacións sectoriais

Betanzos HB é unha empresa comprometida coa sociedade e co sector forestal, polo que é membro de diferentes asociacións nacionais e internacionais relacionadas coa biotecnoloxía e a industria da madeira.

Anfta

A Asociación Nacional de Fabricantes de Taboleiros (Anfta) é unha entidade sen ánimo de lucro, de ámbito nacional, que xurde pola necesidade das empresas do sector de promover o desenvolvemento e progreso das industrias adicadas á produción de taboleiros derivados da madeira.

Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia

Aglutina a empresas e axentes vinculados a toda a cadea de valor da madeira, comprendendo a empresas relacionadas coa explotación forestal, serradoiros, empresas de chapa e taboleiro, empresas de carpintaría e mobiliario e servizos.

Confemadera Galicia

A Confederación Galega de Empresarios da Madeira é unha organización empresarial membro de Confemadera Hábitat e da Confederación Española de Empresas de la Madera.