Investigación, desenvolvemento e innovación

Descobre os nosos produtos naturais únicos no mercado
resultado da nosa investigación

NuevosProductos.1200 x 400.v3

Grazas ao noso sistema de produción 100% natural e froito dos proxectos de investigación que lideramos desde 2016, podemos ofrecer novos produtos totalmente naturais.

Con esta gama de solucións novas poñemos en práctica os valores de Betanzos HB e o noso compromiso co modelo de economía verde circular. Desenvolvemos aplicacións innovadoras de valor engadido para a madeira local, partindo da corrente de extractos de madeira que se xera durante o proceso de fabricación dos taboleiros de alta densidade.

Novos productos desenvolvidos

Descobre a nosa gama de novos produtos naturais:

 • Extractos de madeira: Concentrado natural de activos conservantes e antioxidantes en base auga.
 • Extracto de madeira en po: Extractos naturais de madeira en forma de po
 • Concentrado puro de polifenoles
 • Concentrado de Lignina 30%. Alternativa 100% natural ao lignosulfanato
 • Bioadhesivo: Adhesivo 100% vexetal especialmente indicado para agricultura, alimentación, packaging, carpintería, etc. Permite a recuperación de compoñentes ao final da súa vida útil, favorecendo a economía circular.

Se queres aportar valor ao teu negocio e comprometerte coa bioeconomía ao tempo que colaboras co coidado do medio ambiente, solicita información sobre as nosas solucións innovadoras:

Betanzos HB ten un longo historial de mellora de procesos e innovación que o levaron ata o que é hoxe, un referente mundial en calidade do hardboard..

Proba do noso compromiso e eficacia na investigación e o desenvolvemento son os proxectos liderados e rematados con éxito os últimos anos:

Proxectos de I+D+i rematados con éxito

Proxecto: SISTEMAS DE DIXITALIZACIÓN DE ENTRADAS, PLANIFICACIÓN E PRODUCIÓN DE TABOLEIROS

Duración do proxecto: 2/05/2022 a 31/05/2023

Co obxecto de seguir avanzando na transición cara a unha economía dixital, estas actuacións desenvolveronse ao longo do 2022 ata maio do 2023 o proxecto de dixitalización das entradas de madeira, a planificación da produción e a produción de mantas de madeira. Implantáronse sistemas de dixitalización da xestión en diferentes etapas clave:

 • Aprovisionamento de madeira: intercambio de documentos dixitalizados de adquisición para contar con rastrexabilidade dende o monte ata os nosos almacéns.
 • Xestión e planificación da produción en tempo real.
 • Intercambio dixitalizado de información con clientes e provedores de transporte marítimo.
 • Dixitalización do arquivo técnico.
 • Portal de comunicación con colaboradores, integrado con software de xestión de presenza.
 • Mellora da seguridade de acceso á información.
 • Automatización da formación de manta con visión artificial.
 • Integración dixital da xestión do vapor do proceso.
 • Control automático da calidade da acha.
IN500C-IN500D-Cartel-FEDER-REACT-XERA-gal

Con estas actuacións, conseguiuse a modernización das instalacións produtivas, a mellora da competitividade e un aumento na eficiencia do uso dos recursos.

Este proxecto está financiado pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), como parte da resposta da Unión á pandemia COVID-19. Programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020. Unha maneira de facer Europa.

Proxecto: Desfibrado eficiente de madeira

Data de inicio: 19 de abril de 2022
Data de finalización: 15 de setembro de 2023

Importe da axuda concedida (FEDER) polo INEGA, Xunta de Galicia: 47.480,40 € Cofinanciado pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER GALICIA 2014-2020.

Como continuación das actuacións dirixidas ao uso racional da enerxía e en liña coa transformación da actividade industrial de Betanzos HB cara unha “Industria 4.0” que incremente a súa competitividade nun mercado global, entre 2022 e 2023 desenvolveuse este proxecto para conseguir que o proceso no que se obteñen as fibras de madeira das lascas para fabricar Tablex sexa máis eficiente.

A actuación consistiu na instalación dun sistema de control para o axuste automático da posición dos discos de trituración, conseguindo así unha maior uniformidade da fibra e un menor desgaste dos discos e, polo tanto, un maior aforro enerxético nesta fase do proceso.

A actuación completouse coa implantación e certificación dun sistema para mellorar a eficiencia enerxética e garantir un adecuado seguimento e control do aforro no consumo enerxético de acordo á ISO 50.001.

Desfibrado-madera

Proxecto: Nova Unidade de Enerxía da Biomasa

Calendario de execución: xuño de 2021 a xuño de 2023

Dentro do plan de mellora da tecnoloxía nos equipamentos industriais de Betanzos HB, substituíronse as tres caldeiras de produción de vapor existentes por unha nova unidade de enerxía de biomasa, co fin de achegar a enerxía térmica necesaria para o proceso produtivo dun xeito máis eficiente e seguro. xeito. Esta nova unidade conta coa mellor tecnoloxía dispoñible e garante a subministración de enerxía optimizando o consumo de biomasa.

Proxecto incluído na liña de axudas ao aforro e eficiencia enerxética en pemes e grandes empresas do sector industrial, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), coordinado por IDAE e xestionado polas Autonomías, con cargo ao Fondo Nacional de Eficiencia e Enerxía, co obxectivo de conseguir unha economía máis limpa e sostible. Unha forma de facer Europa.

UNIDAD-EMERGETICA

Electrointensivos

Convocatoria 2022: Importe da axuda 41.279,09 €.

Axudas do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo dentro do “Mecanismo de Compensación a Consumidores Electrointensivos por cobrar ao financiamento da compensación específica de renovables e coxeración de alta eficiencia e ao financiamento adicional en territorios non peninsulares”.

enCAIXA

Proxecto de Investigación Industrial en CAIXA, que desde 2018 ata 2020 centrouse no desenvolvemento de envases industriais con madeira galega.

LIFE Eco Timber Cell

Betanzos HB participou nun proxecto que puxo no mercado un novo desenvolve sistemas de construción con pegada de carbono negativa en Europa baseado no noso Tablex como material de construción, por poñendo en valor as súas vantaxes de sustentabilidade ecolóxicas e elevada resistencia.

Drytech

Betanzos HB participa no proxecto colaborativo de investigación industrial Drytech, coordinado polo Clúster dá Madeira e ou Deseño de Galicia, financiado polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, dentro do programa de apoio ás Agrupacións Empresariais Innovadoras ( AEI).

Demadera

Betanzos HB liderou o proxecto Demadera no que, durante os anos 2016 a 2018, desenvolvéronse viños e bebidas refrescantes a partir de produtos da viticultura e extractos da industria da madeira.

Board 2 Door

En Betanzos HB investigamos como medio para desenvolver produtos innovadores que xeren valor para lograr unha economía verde circular. Grazas a este labor investigador habemos logrado con éxito o desenvolvemento de novos produtos baseados no Tablex.

Aumento de eficiencia enerxética

O compromiso de Betanzos HB coa eficiencia enerxética e a mellora de procesos é constante. Por iso, leva realizando diversas intervencións na planta desde 2015.

Innobiorre

Proxecto Innobiorre que investigó, entre 2016 e 2018 a valorización de residuos agroindustriais para a obtención de bioprodutos de alto valor engadido en elementos construtivos como asfaltos, betúns ou cementos.

Piloto 4.0 CDM

Co fin de modernizar a liña de produción de hardboard e aliñala coa industria 4.0, Betanzos HB levou a cabo a automatización da liña de formación de taboleiro entre 2017 e 2018.

Agrobiotech

Betanzos HB participou durante 2015 no Programa Agrobiotech, unha iniciativa desenvolvida polo Parque Tecnolóxico de Galicia, en colaboración coa Axencia Galega de Innovación