Agrobiotech

Betanzos HB participou durante 2015 no Programa Agrobiotech, unha iniciativa desenvolvida polo Parque Tecnolóxico de Galicia, en colaboración coa Axencia Galega de Innovación, que foi deseñado para incrementar o nivel de excelencia daquelas pequenas e medianas empresas innovadoras galegas con potencial de crecemento nos sectores biotecnolóxico, agroalimentario ou de biomasa, sectores que se priorizaron na Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3).

agrobiotech