enCAIXA

Betanzos HB participou no proxecto de Investigación Industrial en CAIXA, que desde 2018 ata 2020 centrouse no desenvolvemento de envases industriais con madeira galega, con especial atención á creación de novas solucións, personalización e automatización do montaxe.

A iniciativa tentou atopar propostas para competir a nivel internacional no mercado do envasado, empregando a madeira, unha materia prima clave en Galicia.

Obxectivos específicos

 • "Reinventar" o proceso de fabricación do taboleiro duro.
 • Ampliar a súa presenza no mercado das placas de envasado desenvolvendo un produto específico para este segmento: máis lixeiro e delgado.
 • Desenvolver adhesivos a partir de coprodutos de madeira.
 • Dixitalizar o proceso de fabricación do panel duro, investigando solucións 4.0.

Principais accións

 • Deseño de novos tipos de taboleiro.
 • Desenvolvemento de adhesivos a base de madeira para envases.
 • Investigación en robótica colaborativa e visión artificial para a automatización do montaxe de caixas.

Os membros do grupo foron as empresas Talendis Interesa, Puertas Betanzos, JJ Chicolino, Betanzos HB e Mucarce Carpinteros.

enCAIXA foi cofinanciado polo programa Conecta Peme, subvencionado pola Axencia Galega de Innovación (Gain) e apoiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, co obxectivo de promover a cooperación entre pemes e outros axentes de o Sistema galego de I + D + i, mediante o apoio a proxectos de investigación e innovación orientados ao mercado aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Orzamento total: 1.073.809,40 euros.

Proyecto Encaixa

OBXECTIVOS DO PROXECTO

 • Dar valor ao recurso local, promovendo un maior nivel de transformación da materia prima dentro da nosa comunidade. 
 •  

 • Descargue un importante fluxo de madeira que actualmente non se está a usar activando a demanda. 
 •  

 • Mobilizar as materias primas xerando actividade ao longo da cadea de valor, dende o bosque ata a industria. 
 •  

 • Competir internacionalmente no segmento de envases (un enorme mercado) contando cunha aptitude estratéxica local: a madeira 
 •  

Resultados do proxecto 
 
2018: 
 

 • Estudo para o desenvolvemento de produtos específicos para envases.
 •  Substitución de madeira maciza por chapa de madeira nos envases.
 • Mecanización mediante procesos lineais.
 • Decoloración de placas autóctonas. 
 •    
   

2019:

   

 • Protexíuse un innovador sistema de apoio á información a nivel industrial
 • Elaborouse todo un catálogo de acabados coa intención de comercializalo como un servizo para a industria da carpintería
 • Probáronse novas funcionalidades no campo da fabricación personalizada usando táboas previamente impresas dos nosos propios deseños
 • Entrou no mercado cun novo formato de caixa con maior capacidade de carga e tara, atractivo e útil para mariscos e cun custo de fabricación moito menor.
 • Validouse a integración de produtos personalizados na carpintería tradicional para satisfacer a demanda de sectores esixentes en calidade e deseño.
 • Foi posible poñer no mercado diferentes produtos desenvolvidos neste proxecto como placas impermeables.
 • Desenvolvéronse táboas e colectores de cores para plantas ou material substituto de plástico para os utensilios domésticos.
 •  

 
2020: 
 

 • No proceso de industrialización de resultados para a fabricación competitiva de envases de madeira 
 •  

 • Protexíuse un innovador sistema de apoio á información a nivel industrial 
 •  

 • Elaborouse todo un catálogo de acabados coa intención de comercializalo como un servizo para a industria da carpintería 
 •  

 • Abríronse novos nichos de negocio para os seus procesos de laminación co axuste de procesos para producir compoñentes de envases 
 •  

 • Melloráronse os procedementos de envasado do produto final - Probáronse novas funcionalidades no campo da fabricación personalizada usando táboas previamente impresas dos nosos propios deseños 
 •  

 • Validáronse os novos sistemas de fabricación de envases con revestimento laminar - Desenvolveuse un xemelgo dixital para a xestión e modelado de procesos industriais que lle permite anticipar a rendibilidade dos cambios antes de facelos. 
 •  

 • Entrou no mercado cun novo formato de caixa con maior capacidade de carga e tara, atractivo e útil para mariscos e cun custo de fabricación moito menor. 
 •  

 • Validáronse diferentes liñas de personalización de envases mediante equipos estándar, obtendo información sobre as necesidades e o saber facer para integrarse na cadea de valor dos envases. 
 •  

 • Desenvolvemos pilotos de embalaxe cun deseño propio para un estudo de caso especial e validamos a operación e o proceso de fabricación. 
 •  

 • Validouse a integración de produtos personalizados na carpintería tradicional para satisfacer a demanda de sectores esixentes en calidade e deseño. 
 •  

 • Logrouse un branqueo parcial no Tablex para usos nos que non se permite a coloración
 •  

 • Reducíronse os custos de fabricación mediante a introdución de sistemas innovadores de control automático e xestión de procesos industriais
 •  

 • Foi posible poñer no mercado diferentes produtos desenvolvidos neste proxecto como placas impermeables ou dobrables.
 •  

 • Desenvolvéronse táboas de cores, recipientes para plantas e substitutos de plástico para artigos domésticos.
 •  

 • Aumentou o nivel de coñecemento da influencia das distintas variables de proceso no produto, o que permitiu o desenvolvemento de novos produtos e a optimización da produción.
 •  

 • Púxose ao mercado un bioadhesivo de madeira 100% biodegradable para envases.
 •  

 • Desenvolvéronse os seguintes produtos: placa con resistencia ao lume mellorada, placa con "espesor infinito" e novos acabados.
 •  

 • Avanzouse cara á automatización das operacións de produción de placas duras.