LIFE EcoTimberCell

imagotipo_LIFE_color - small

O Tablex como referente nun mundo sustentable

Betanzos HB participou nun proxecto que puxo no mercado un novo desenvolve sistemas de construción con pegada de carbono negativa en Europa baseado no noso Tablex como material de construción, poñendo en valor as súas vantaxes de sustentabilidade ecolóxicas e elevada resistencia.

ETC1
ETC3
Life Eco Timber Cell

Calidade e versatilidade sustentable baseada no Tablex

Betanzos HB, como referente mundial en calidade de hardboard, representa unha nova forma de entender a sustentabilidade. Grazas ao noso labor investigador xeramos novos produtos innovadores e ampliamos constantemente as aplicacións do noso taboleiro. O Tablex demostrou a súa calidade e versatilidade en ámbitos tan diversos como a fabricación de mobles, a decoración, fabricación de calzado, interior de automóbil e moitos máis. Neste proxecto queda patente as vantaxes do Tablex no sector da edificación sustentable.

O Tablex como exemplo de sustentabilidade

Neste proxecto propóñense alternativas ao sistema de construción actual, co fin de afrontar a sustentabilidade enerxética e o cambio climático, utilizando madeiras locais que fomenten o aproveitamento do noso potencial forestal. Grazas á utilización do Tablex como elemento estrutural lógrase reducir o uso de materiais con alto impacto ambiental e redúcense emisións de gases efecto invernadoiro, mediante o uso de madeira como almacén de CO2. O noso produto demostra ser un exemplo da nova xeración de materiais sustentables, que achegan a resistencia, o confort e a durabilidade necesaria para a construción, á vez que respecta o medio ambiente.

Vantaxes do uso do Tablex en lugar de materiais de alto impacto ambiental

O noso taboleiro foi seleccionado para este proxecto pola gran cantidade de vantaxes que achega en comparación con outras alternativas antigas:

Ahorrar Energía

Aforra enerxía no proceso de produción de elementos construtivos estruturais en substitución de elementos tradicionais cun alto custo enerxético como metal e formigón.

Construcción sostenible_

A súa elevada resistencia permite reducir significativamente o consumo de madeira fronte a outros sistemas de construción, facéndoo sustentable.

Minimizar residuos

O sistema construtivo baseado en ETC permite minimizar a xeración de residuos na construción, así como o seu impacto ambiental.

Madera Local
Este proxecto permite aumentar o valor engadido da madeira local a través do seu uso na construción.
Madera certificada

Incentivar a demanda da madeira certificada de orixen local.

Medioambiente

Promover un cambio na utilización de produtos químicos adhesivos, potencialmente prexudiciais para o Medio Ambiente.

Descobre as múltiples aplicacións do noso hardboard e todas as súas vantaxes

Resultados do proxecto

Púxose no mercado o sistema de construción EcoTimberCell, un sistema modular feito de madeira mínima e local, foi posto no mercado. Desde a célula EcoTimberCell desenvolvéronse dous produtos:

 

  • ETC BOX System é un agregado de elementos ETC que compoñen paneis modulares de alta eficiencia estrutural e alto rendemento térmico. A propia estrutura do panel permite incluír illamento térmico no interior.
  • MARCO ETC Constitúe un muro de armazón lixeiro de alta eficiencia enerxética para a construción de cerramentos verticais.

Tanto a cela EcoTimberCell como o sistema ETC BOX obtiveron o marcado CE Podes obter máis información na ligazón.

Podes obter máis información en https://www.life-ecotimbercell.eu/informe-layman-life-ecotimbercell

LIFE Eco Timber Cell

imagotipo LIFE Eco Timber Cell

LIFE Eco Timber Cell trátase dunha iniciativa público-privada enmarcada nun dos obxectivos prioritarios da Unión Europea: a Mitigación dos efectos do Cambio Climático. Esta iniciativa recibiu financiamento do programa LIFE da Unión Europea.

Coa utilización do Tablex na construción lógrase a redución na emisión dos gases que contribúen para o efecto invernadoiro, xa que o 40 % do consumo final enerxético na UE procede dos edificios.

Participantes

Ademais de Betanzos HB, participan a USC a través de PEMADE, un centro de investigación especializado no desenvolvemento de produtos estruturais en madeira, CETEMAS, centro tecnolóxico cun laboratorio de cambio climático e pegada de carbono, ITEC Instituto Tecnolóxico certificador na UE desde 1996 e 3eDATA xestor especializado en proxectos agroforestais e ambientais.

Orzamento total: 2.003.142,00 €

Se queres seguir de preto o proxecto LIFE EcoTimberCell visita a súa web