Certificados de calidade

Betanzos HB dispón dun Sistema Integrado de Xestión que inclúe os diferentes ámbitos: Seguridade e Saúde, Medio Ambiente, Cadea de Custodia da Madeira e Calidade, e comprométese a alcanzar as certificacións a través de estándares coñecidos internacionalmente, como recoñecemento dunha xestión eficaz e integrada na xestión da empresa