Quen somos

Betanzos HB inicia a súa actividade de produción de taboleiro de fibras en maio de 2015 tras adquirir os activos industriais propiedade de Tafiber (Sonae) na localidade de Infesta, Betanzos (A Coruña). O seu obxecto social é a fabricación, manufactura e comercialización de taboleiros de madeira e de fibras de madeira, así como a realización de actividades asociadas á transformación, revestimento ou aplicación dos produtos obtidos mediante as devanditas actividades.

Tablex e Mobelpan son marcas licenciadas por Betanzos HB para os mercados nos que opera.

BETANZOS HB SL.

Rexistro Mercantil da Coruña.
Tomo 3544 , Folio 121, Sección 8, H C 53430, I/A 2

Estrada Betanzos-Santiago Km 3 - Infesta (Betanzos)